Stopka Redakcyjna

Informacje zgodnie z §5 niemieckiej Ustawy o mediach elektronicznych [TMG]:
Schwinn Beschläge GmbH
Röhrstraße 3
D-64372 Ober-Ramstadt

Spółkę reprezentuje:
Oliver Hoffmann

Dane kontaktowe:
Telefon: +49 6154 6345-0
Fax: +49 6154 6345-12
E-Mail: info@schwinn-group.com

Wpis do rejestru:
Wpis do Rejestru Handlowego
przy sądzie rejonowym w Darmstadcie (Amtsgericht Darmstadt)
Numer wpisu: HRB 85626

Podatek od towarów i usług:
Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z §27 a niemieckiej Ustawy o podatku od towarów i usług [UStG]: DE 814 778 430

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z §55 ust. 2 niemieckiej Umowy państwowej o transmisji radiowej [RStV]:
Oliver Hoffmann
Röhrstraße 3
64372 Ober-Ramstadt

Rozwiązywanie sporów:
Nie jesteśmy gotowi ani zobowiązani do uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów toczącej się przed jakimkolwiek konsumenckim organem rozjemczym.

Koncepcja, projektowanie szaty graficznej i realizacja techniczna:
RAUM SIEBEN Werbeagentur
www.raumsieben.com