Informacje ogólne

 

Schwinn Polska Sp. Z o.o. pragnie poinformować o otrzymaniu dofinansowania na realizację Projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy PARP dla Schwinn Polska Sp. Z o.o.” otrzymany ze środków POIR.03.04.00-12-0444/20-00.