Disclaimer

Odpowiedzialność za treści

Jako dostawca usług zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej Ustawy o mediach elektronicznych [TMG] ponosimy odpowiedzialność za własne treści [publikowane] na tych stronach zgodnie z ogólnymi ustawami. W myśl §§ 8 do 10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do  nadzorowania przekazanych lub zapisanych informacji pochodzących od osób trzecich lub dociekania okoliczności, które wskazują na działanie bezprawne.

Nie narusza to zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi ustawami. Ponoszenie tego rodzaju odpowiedzialności jest możliwe jednak dopiero od momentu powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W razie uzyskania informacji o konkretnych naruszeniach prawa takie treści zostaną przez nas bezzwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za odsyłacze

Nasze oferta obejmuje odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Stąd też nie możemy brać żadnej odpowiedzialności za te cudze treści. Za treści na stronach, do których podajemy odsyłacze, odpowiada zawsze dany usługodawca lub operator. W momencie wstawiania odsyłacza przeprowadzona została kontrola wskazanych stron pod kątem ewentualnego naruszenia prawa. W momencie zamieszczania odsyłaczy nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem.

Nie jesteśmy jednak w stanie prowadzić stałej kontroli treści na stronach, do których podajemy odsyłacze bez konkretnych przesłanek ku temu, że nastąpiło naruszenia prawa. W przypadku uzyskania informacji  o naruszeniu prawa tego rodzaju odsyłacze zostaną przez nas bezzwłocznie usunięte.

Prawo autorskie

Treści i dzieła wytworzone na niniejszych stronach przez operatorów stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Zwielokrotnianie, opracowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie, wykraczające poza granice określone w prawie autorskim, wymaga wyrażenia pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie treści z niniejszej strony i jej kopiowanie jest dozwolone tylko do użytku prywatnego, a nie komercyjnego.

O ile treści zamieszczone na niniejszej stronie nie zostały wytworzone przez operatora strony, to respektowane będą prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści od osób trzecich zostaną oznaczone jako takie. Jeśli mimo to zwrócą Państwo uwagę na jakieś naruszenie praw autorskich, prosimy o stosowne powiadomienie. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu prawa tego rodzaju treści zostaną przez nas bezzwłocznie usunięte.