Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności Użytkowników korzystających z Serwisu, w tym zasady ochrony danych osobowych i zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą Plików Cookies.
Schwinn Polska podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia odpowiedniej prywatności i ochrony udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych podczas korzystania z Serwisu.

DEFINICJE

Pliki Cookies – drobne pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym komputera lub innego urządzenia elektronicznego – trwale lub tymczasowo – podczas odwiedzin strony internetowej, powiadamiające serwer, że w przeszłości wysyłano już z tego samego urządzenia zapytanie o dany adres strony internetowej.

Serwis – internetowy serwis pod adresem https://pl.schwinn-group.com

Polityka prywatności – niniejszy dokument regulujący ochronę prywatności Użytkownika.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).

Schwinn Polska – SCHWINN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Nad Drwiną 4, 30-741 Kraków, numer KRS: 0000169359, NIP: 6791009643, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Urządzenie – urządzenie, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, w szczególności komputer, telefon komórkowy, tablet.

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Schwinn Polska prowadzi Serwis, w ramach którego przetwarza dane osobowe Użytkowników, jak i wykorzystuje Pliki Cookies. Przy wykonywaniu powyższych czynności Schwinn Polska stosuje RODO oraz polskie przepisy regulujące kwestie ochrony danych osobowych.

1.2. Schwinn Polska podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia odpowiedniej prywatności i ochrony udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych podczas korzystania z Serwisu.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Administratorem danych osobowych jest SCHWINN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. NAD DRWINĄ 4, 30-741 Kraków, numer KRS: 0000169359, NIP: 6791009643, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Można skontaktować się z nami między innymi:

a) pod numerem telefonu: +48 (12) 650-80-30
b) pod adresem e-mail: schwinn@schwinn.com.pl
c) za pośrednictwem formularza: https://pl.schwinn-group.com/kontakt.html

3. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ SCHWINN POLSKA

3.1. Przetwarzamy następujące dane osobowe Użytkowników:

− podawane przy wypełnianiu formularza kontaktowego dostępnego pod stroną https://pl.schwinn-group.com/kontakt.html :

a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) adres IP,

− podawane podczas zapisu na newsletter:
a)  imię i nazwisko,
b) adres e-mail.

4. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników dla celów:
a) obsługi zapytania skierowanego do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego,
b) marketingowych i reklamowych (wysyłka newslettera).

4.2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie, którą wyraziłeś.

4.3. W przypadku, gdy w trakcie obsługi zapytania okaże się, że zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego może dotyczyć ewentualnego procesu sądowego podstawą przetwarzania jest również niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

5. CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZALI TWOJE DANYCH
5.1. Twoje dane będą przez nas przechowywane przez następujący okres:

− podawane przy wypełnianiu formularza kontaktowego dostępnego pod stroną https://pl.schwinn-group.com/kontakt.html:
a) jeśli Twoje zapytanie dotyczy umowy, którą zawarłeś z Schwinn Polska lub innych sytuacji, które mogą wiązać się z ewentualnym procesem sądowym, Twoje dane będą przechowywane przez okres 10 lat od otrzymania przez nas Twojego zapytania,
b) w pozostałych przypadkach – do czasu zakończenia obsługi Twojego zapytania,

− podawane podczas zapisu na newsletter – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.2. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu powyższych okresów.

6. PRAWA, KTÓRE CI PRZYSŁUGUJĄ

6.1. Masz prawo do:
a) żądania dostępu do danych – masz prawo zwrócić się do nas o udzielenie Ci wszelkich informacji o Twoich danych,     
b) żądania sprostowania danych – gdy Twoje dane są już nieaktualne czy nieprawdziwe, po Twoim żądaniu dokonamy ich sprostowania,
c) żądania usunięcia danych – masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych z naszych baz,
d) żądania ograniczenia zakresu przetwarzania – masz przykładowo prawo żądania od nas usunięcia części Twoich danych, żądania ograniczenia korzystania z nich tylko do niektórych celów, czy żądania ograniczenia czasu, przez który Twoje dane będą przez nas przechowywane,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych, które przetwarzamy na tej podstawie, że jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę. W sprzeciwie powinieneś/powinnaś opisać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych,
f) przeniesienia danych – masz prawo zażądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
g) wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w dowolnym momencie – w takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznasz, że sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane jest nieprawidłowy, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

7.1. Dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Jeśli odmówisz ich podania, nie będzie możliwe rozpatrzenie Twojego zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, a w pozostałym zakresie nie spotkają Cię żadne negatywne konsekwencje.

8. ODBIORCY DANYCH

8.1. Twoje dane mogą zostać przekazane:
a) organom administracji publicznej,
b) podmiotom obsługującym i utrzymującym nasze systemy informatyczne,
c) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe i prawne,
d) agencjom marketingowym,
e) podmiotom utrzymującym nasze wirtualne serwery i świadczącym na naszą rzecz usługi hostingowe.

9. PLIKI COOKIES

9.1. Schwinn Polska stosuje na Serwisie Pliki Cookies. Pliki Cookies są stosowane na Urządzeniu Użytkownika po wyrażeniu przez niego zgody.

9.2. Schwinn Polska stosuje zarówno własne Pliki Cookies (first-party cookies), jak i zewnętrzne Pliki Cookies (third-party cookies). W przypadku własnych Plików Cookies Schwinn Polska, serwerem żądającym umieszczenia pliku na Urządzeniu jest serwer Schwinn Polska. W przypadku zewnętrznych Plików Cookies jest to serwer innej witryny niż Schwinn Polska.

9.3. W każdym z powyższych przypadków Pliki Cookies stosowane na Serwisie są bezpieczne dla Urządzenia.

9.4. Na Serwisie mogą być używane dwa rodzaje Plików Cookies:

a) sesyjne – pozostają na Urządzeniu do momentu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) przez Użytkownika,    
b) stałe – pozostają na Urządzeniu do momentu ich manualnego skasowania lub przez czas wskazany w parametrach pliku.

9.5. Schwinn Polska stosuje Pliki Cookies w następujących celach:

a) weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki,
b) optymalizacji, zwiększenia wydajności i poprawy konfiguracji Serwisu,
c) dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika,
d) zapamiętanie ustawień Użytkownika i wyboru interfejsu, np. w zakresie języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
e) zapamiętanie historii podstron odwiedzanych w Serwisie w celu przyszłej rekomendacji treści,
f) identyfikacja parametrów Urządzenia Użytkownika celem odpowiedniego dostosowania Serwisu do potrzeb i zasobów Użytkownika,
g) dostosowanie dostarczanych treści do lokalizacji Użytkownika,
h) generowanie ogólnych i zanonimizowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób ogół Użytkowników korzysta z Serwisu,
i) ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.

9.6. Użytkownik jest uprawniony do edycji sposobu stosowania Plików Cookies lub zaprzestania ich stosowania w każdym momencie. W tym celu Użytkownik winien dokonać stosownych zmian za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 

9.7. Brak zgody na stosowanie Plików Cookies lub jej cofnięcie skutkować może ograniczeniem funkcjonalności Serwisu.